Regio AS  ... Regionale analyser - Benchmarking og nøkkeltall                                                
Skip Navigation Links
 
KommuneProfilen
KommuneProfilen belyser regional struktur og utvikling på en rekke samfunnsøkonomiske områder. Den inneholder
nøkkeltall for alle landets kommuner og økonomiske regioner - og for alle fylker, landsdeler og storbyområder. 
Du kan enkelt vurdere utviklingen i egen region. Du kan sammenlikne og rangere egen region med naboregioner og konkurrentregioner. Innholdet får du i analytiske og interaktive tabeller - og i visuelle figurer
KommuneProfilen vil inneholde informasjon om blant annet:
Befolkningens struktur og utvikling
Arbeidsmarked - med sysselsetting, yrkesdeltakelse og næringsstruktur.
Bedrifter og bedriftsstruktur - med oversikt over nyetableringer og konkurser.
Utdanning og kompetanse - og innbyggernes inntekt og formuesforhold
Bygg og bolig - med oversikt over boligbygging og bygging av næringsbygg
Informasjonssamfunnets regionale spredning og regionale forskjeller
Dessuten bl.a. Miljø - samferdsel og politiske forskjeller i regionalt perspektiv.

Datagrunnlaget er hentet fra den offisielle statistikken i Statistisk sentralbyrå.
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og smarte telefoner. Dermed har du alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig.

KommuneProfilen finner du på www.KommuneProfilen.no.

KommuneProfilen på Facebook finnes fra høyre marg - eller direkte   www.facebook.com/kommuneprofilen  
På Facebook:

 
     
     Kontakt oss      KommuneProfilen      Statistikknett      Om Regio AS