Regio AS  ... Regionale analyser - Benchmarking og nøkkeltall                                                
Skip Navigation Links
Statistiske ferdigvarer - på brukernes premisser - i regionalt perspektiv
Regio AS gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og regionale analyser basert på offisiell statistikk. Vårt formål er å tilby statistiske ferdigvarer til bruk i regionale analyser. På våre nettsteder finner du oversiktlige tabeller og figurer - for fylker, kommuner, regioner og landsdeler. Klipp ut og lim inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid. 
Vi henter inspirasjon fra 30 års erfaring med statistisk analyse i Statistisk sentralbyrå. La det garantere kvaliteten.

Datagrunnlag
Innholdet på våre nettsteder bygger på offisiell statistikk. Vi sammenstiller, foredler og lager nye perspektiver på basis av grunnlagsdata fra SSB og andre offisielle kilder. Datagrunnlaget er hentet fra SSBs egen Statistikkbank - eller fra spesialbestilte datafiler fra SSB. Det betyr at innholdet på våre nettsteder har de samme styrker - og svakheter - som i den statistikken du finner direkte i SSB databaser. 

Kompetanse
Jan-Erik Lystad har faglig ansvar for innhold og opplegg av Statistikknett. 
Han har arbeidet i Statistisk sentralbyrå 1980 - 2016 som byråsjef og som seksjonssjef med ansvar for blant annet sektorene reiseliv, samferdsel og informasjonssamfunnet. Og som seniorrådgiver med ansvar for regnskapsstatistikk og foretaksdemografi. 
Utdanning: 
Universitetet i Bergen: Mastergrad i Økonomisk historie: Industrivekst i Bergen 1905-1913. Et industrielt gjennombrudd?
Norges Handelshøyskole i Bergen: Fag fra siviløkonomstudiet - økonomi, statistikk, markedsføring, strategi og ledelse. 

Nettbasert
Forøvrig er Regio AS en nettbasert virksomhet - uten fast fysisk organisasjon. Vi henter inn kompetanse og praktisk arbeid fra vårt kontaktnett etter behov. 

Våre nettsteder
Statistikknett  
Statistikknett er vårt nettsted med regional statistikk for reiselivsnæringen. Her finner du månedlige oppdaterte tall med markedsutvikling og losjiøkonomi for hoteller og andre overnattingssteder. Dessuten setter vi reiselivsutviklingen i Norge i et internasjonalt perspektiv. I tillegg finnes statistikk og nøkkeltall om reiselivets betydning, og om sysselsetting og lønnsomhet mv.
Statistikknett er finansiert av fylkeskommuner og regionale reiselivsorganisasjoner - og dekker alle fylker i landet.
Mer bakgrunn om Statistikknett finnes blant annet fra denne lenken 
 
Kommuneprofilen 
Regio AS har også etablert nettstedet www.kommuneprofilen.no   Der finner du et bredt sett av næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets kommuner, for 90 økonomiske regioner og for alle fylker og landsdeler. Ta en kikk - deler av innholdet er relevant også i forhold til reiselivsnæringen.
Mer bakgrunn om KommuneProfilen finnes blant annet fra denne lenken 

Statistiske ferdigvarer
Framhenting og foredling av regional statistikk er tidkrevende. Hva finnes, hvor finner jeg det og hvordan bearbeider jeg best det jeg trenger? Hvordan skape meningsfulle perspektiver og sammenlikninger - og hvordan gi resultatene et format som enkelt kan brukes i egne dokumenter? Det regionale Norge bruker mye tid på denne typen problemstillinger - og det gjøres mye unødvendig dobbeltarbeid.

 Derfor bygger Regio nettsteder med statistiske ferdigvarer og nøkkeltall for det regionale Norge. Her finner du tall for alle kommuner, fylker, landsdeler, økonomiske regioner og byer. Se utviklingen i egen region. Gjør sammenlikninger og rangeringer med naboregioner og konkurrentregioner. Nettstedene er bygget opp med interaktive tabeller og oversiktlige figurer. Du finner fram med få tastetrykk.

Mobil faktabase
Nettstedene er lagt til rette for nettbrett og smarte mobiler. Ha alltid tilgang til oppdaterte nøkkeltall for din region - også i møter og på reiser. Eller: del med andre via FaceBook og Twitter - med et tastetrykk.
Dessuten: Figuer og tabeller kopieres enkelt over i egne dokumenter. Klipp og lim - spar tid og penger.

Mer informasjon
Mer informasjon om våre nettsteder finner du fra menyen i toppspalten. Eller bedre - gå rett til nettstedene - og prøv selv.

På Facebook:

     Kontakt oss      KommuneProfilen      Statistikknett      Om Regio AS